Saltar a continguts

Associació de Propietaris i Veïns de La Floresta Pearson

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Projectes

RESULTAT PRESSUPOST PARTICIPATIU 2016

RESULTAT DE LES PROPOSTES MES VOTADES EN EL PRESSUPOST PARTICIPATIU 2016

 

Enllaç: AMB TU DECIDIM  
XERRADA TECNICS PARC DE COLLSEROLA

EL PROJECTE D'ERADICACIÓ D'AILANT NO S'ATURA

 Els veïns de la Floresta ja han començat la fase de registre dels arbres que hi ha a la zona. Simultàniament també s’ha fet divulgació d’aquesta problemàtica amb una xerrada on s’ha convidat als veïns i veïnes a què col·laborin en la confecció del mapa de distribució dels ailants a les parcel·les privades.

El passat dia 30 de juny, dos tècnics del Consorci del PN del Serra de Collserola i una persona de l’Associació El Mussol, van fer al Casino de la Floresta, una xerrada sobre la problemàtica que representen les espècies al·lòctones invasores al Parc, i en especial, la de l’ailant. Organitzada per la Comissió de Medi Ambient del Consell de Barri, a proposta de l’Associació de Propietaris i Veïns de la Floresta, estava especialment dirigida a tots els veïns i veïnes de la zona amb l’objectiu d’informar-los sobre aquesta temàtica i d’animar-los a formar part activa del projecte de participació en l’eradicació d’aquesta espècie, que coordina el Consorci.
Un cop feta la divulgació de la problemàtica i del projecte en sí, aquest mes de juliol començarà la fase de detecció i registre dels focus que hi ha a les parcel·les privades i públiques de la zona, i que durarà fins a l’octubre.
Aquesta tasca de mapeig la coordinarà El Mussol, que ha dissenyat i organitzat diferents activitats i recursos per dur-la a terme:
Passejades en grup per fer “mapeig” clàssic.
Un mapa digital de situació dels ailants, 
Un correu, on es poden enviar fotos o dubtes sobre la identificació de l’espècie.
Les diferents eines i materials es poden consultar a: http://www.lafloresta.info/home/documentacio/documents-medi-ambient
A la página de l’Associació de Propietaris i Veïns de la Floresta també es poden trobar els resums de les sessions realitzades aquesta campanya  2016 i una fotografia per identificar l’ailant. 
 
Els veïns de Sol i Aire, també s’apunten al projecte
L’Associació i Grup d’Autoprotecció de Sol i Aire aprofitarà la Festa Major, que es celebrarà a finals de juliol, per fer divulgació del projecte i buscar que els veïns i veïnes d’aquest sector també s’hi sumin. De fet, ja s’han fet algunes actuacions. Per una banda, el passat 5 de juny, i en el marc  de la Setmana de la Natura, van estar fent arrencada de diversos exemplars d’espècies exòtiques invasores, a la zona del pantà de Can Borrell, dins les quals també hi havia ailants petits. A més, alguns veïns ja han començat  a fer la detecció i el registre dels focus que hi ha a les parcel·les públiques.
 
El proper mes d’octubre, amb el mapeig acabat, allà on els propietaris privats donin el permís, el Consorci hi farà el tractament herbicida. La tala dels arbres, un cop es morin, anirà a càrrec de cada propietari/a. Hores d’ara s’està concretant la possibilitat que puguin rebre algun tipus d’ajut econòmic per part de l’ajuntament.
Justament perquè la gestió de les espècies al·lòctones invasores és complexa, és indispensable que, a banda de les actuacions que ja fa habitualment el Consorci, també s’impliquin en el tema les persones i les entitats que hi viuen i adoptin un paper actiu en el seu control i eradicació. Aquí en tenim un bon exemple.
A més dels veïns i veïnes d’aquests barris de Sant Cugat, a la campanya del 2016 també hi participen les Associacions de Veïns i Veïnes de Santa Maria de Vallvidrera-Mas Sauró, de Mas Guimbau i Can Castellví, del Sanatori del Rectoret. 
 
Més informació:
Espai web sobre espècies invasores al Parc Natural
Notícia (març 2016): Tret de sortida a la campanya de participació en l’eradicació de l’ailant:
Notícia (desembre 2015): Important intervenció sobre la población d’ailants al Parc
Associació de Propietaris i Veïns de la Floresta: http://www.lafloresta.info

Imatge de complement
PROJECTE ERADICACIO D'AILANT

PROJECTE DE PARTICIPACIÓ EN L’ERADICACIÓ DE L’AILANT
RESUM DE LA TROBADA DE VALORACIÓ DE LA CAMPANYA 2015 I ORGANITZACIÓ DE LA CAMPANYA 2016.
11 de març, de 17:30 a 19h, Centre Cívic l’Elèctric

Com a cloenda de la campanya 2015 d’aquest projecte, i tal i com s’havia acordat prèviament, els serveis tècnics del Consorci del PN de la serra de Collserola, van organitzar una reunió per valorar la campanya i per acabar d’organitzar la del 2016. Hi van assistir:
Els representants de les diferents associacions:
Maria Garrés, de l’AV. Santa Maria de Vallvidrera i Mas Sauró
Sònia quintana, de l’AVP. de Mas Guimbau i Can Castellví
Nati Ramos, de l’AVV. El Sanatori
Maria Jesús Garcia, de l’AVV. La Floresta

En Joan Manel del Llano, Conseller del Districte de Sarrià- Sant Gervasi, BCN.
En Sergi Sempere, tècnic de Medi ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat.
En Joan Vilamú, tècnic del servei d Medi Natural del CPNSC
La Glòria Arribas, tècnica del Servei d’Ús públic, Divulgació i Educació ambiental del CPNSC
Es va excusar la Gemma López, Cap de Secció de Qualitat i Planificació Ambiental de l’Ajuntament de Sant Cugat, i en Salvador Ferran de l’AVV de Vallvidrera.

Un cop fetes les presentacions, es va fer un breu repàs a la història del projecte.


A continuació, es van presentar els resultats de la campanya del 2015.
I es va fer la valoració dels diferents moments per part de tots els assistents. Aquí teniu un resum dels comentaris.


VALORACIÓ 2015. COMENTARIS
Activitats de sensibilització i divulgació
Xerrades, presentacions,..
A càrrec dels serveis tècnics del CPNSC L’AV. de Santa Maria de Vallvidrera i Mas Sauró, l’AVP. de Mas Guimbau i Can Castellví i l’AVV. El Sanatori creuen que van ser suficients
Arrencades col·lectives ailants petits
A càrrec de les AVV i amb el suport dels serveis tècnics del CPNSC A totes els sap greu que el 2015 no vingués massa gent a les 2 crides que es van fer.

Mapització

A càrrec de les Associacions de les AVV. La representant de l’AVV. El Sanatori comenta que aquesta part de la campanya se li fa una mica feixuga perquè la fa ella sola i El Rectoret és una zona gran.
L’AV. de Santa Maria de Vallvidrera i Mas Sauró no té clar si cal marcar en el plànol només els arbres de les parcel·les privades o tots. Se li comenta que TOTS!.
l’AVP. de Mas Guimbau i Can Castellví comenta que no la van fer perquè no hi havia arbres a parcel·les privades.

Tractament fitosanitari

A càrrec dels serveis tècnics del CPNSC i amb l’ajut dels representants de les AVV. Des del Consorci s’agraeix a les representants de l’AV. Santa Maria de Vallvidrera i Mas Sauró i l’AVV. El Sanatori, l’excel·lent organització dels calendaris de tractament a les diferents parcel·les privades. La seva tasca i dedicació a l’hora de concertar les cites i d’acompanyar als tècnics del Parc, ha fet possible la feina.
El CPNSC valora molt positivament l’augment d’arbres tractats. En Joan Vilamú comenta que s’està revisant l’ús d’alguns components del tractament, com el glifosat, l’ús del qual s’està prohibint en alguns municipis. Per això s’estan provant altres fórmules.

Tallada dels arbres tractats

A càrrec dels propietaris Aquest és un dels temes complicats de la campanya. Per una banda, perquè el fet de tallar els arbres tractats, tinguin la mida que tinguin, topa amb les ordenances municipals actualment vigents. Caldria doncs, canviar aquesta normativa quan es tracta d’espècies invasores. Des del Parc es podria fer un informe jurídic exposant el problema i proposant el canvi de la normativa.
De moment s’acorda parlar del tema amb en Jordi Torrijos, cap de Parcs i jardins de Sant Cugat, i amb en Xavier Hernández, Director de conservació de la direcció d’espais verds i biodiversitat, de l’Ajuntament de Barcelona, o amb el Comissionat d’Ecologia de Barcelona.
També es parla de la possibilitat que hagi algun tipus d’ajut econòmic per incentivar el tractament.

Valoració
Es va considerar que era molt important i necessària fer una trobada com la d’aquell dia.

Cal dir que, a banda de la col·laboració de les entitats presents, hi ha hagut altres factors que han contribuït a l’obtenció d’aquests resultats:
Alguns propietaris afectats van trucar al CPNSC, responent a la crida que sobre el tema, va fer l’AVV de Vallvidrera en el seu informatiu mensual La vall de Vidre.
Quan els tècnics estaven fent el tractament en algun zona pública, alguns propietaris particulars es van interessar pel tema i van demanar que se’ls fes a la seva parcel·la.

En el mateix moment que es feia la valoració del 2015, s’anava parlant de la campanya del 2016. A l’hora de fer el resum ho hem separat, per facilitar la lectura.

Enguany, a les entitats anteriors s’hi sumarà l’AV de La Floresta. L’AV. de Vallvidrera també mirarà de col·laborar. Si no poden, en faran divulgació a les xarxes i per correu als seus associats.

Campanya 2016. ACORDS
Activitats de sensibilització i divulgació
Xerrades, presentacions,..
A càrrec dels serveis tècnics del CPNSC

11 de març 2016. INICI DE LA CAMPANYA
L’AV. de Santa Maria de Vallvidrera i Mas Sauró, l’AVP. de Mas Guimbau i Can Castellví i l’AVV creuen que a banda de la xerrada d’avui no cal fer-ne més, que els veïns i veïnes ja coneixen la problemàtica. Miraran de parlar amb la Comissió verda de ??? per fer difusió dela campanya.
L’AV El Sanatori creu que al seu barri sí que cal mé informació sobre el tema, perquè encara hi ha gent que creu que els poden treure ells sols o que els confonen amb altres espècies.

Es comenta que es pot fer un article al Tot Sant Cugat.
L’AV La Floresta mirarà de parlar amb la Comissió de Medi ambient de La Floresta perquè s’hi sumin a la campanya.

Arrencades col·lectives ailants petits
A càrrec de les AVV i amb el suport dels serveis tècnics del CPNSC És millor fer-les a la tardor, i fer-les coincidir amb el dia del mes en què el grup del projecte Voluntaris de Collserola té tasca perquè així pot ser-hi un tècnic del CPNSC i les persones del grup i les eines necessàries.

25 de setembre- Sector Santa Maria de Vallvidrera i Mas Sauró, i Mas Guimbau i Can Castellví.
23 d’octubre- Sector El Rectoret
27 de novembre- Sector La Floresta

Mapització
A càrrec de les Associacions de les AVV. Es farà durant l’estiu i fins a finals de setembre
El CPNSC repartirà els plànols de cada zona.
Tractament fitosanitari
A càrrec dels serveis tècnics del CPNSC i amb l’ajut dels representants de les AVV. Es farà a la tardor.


4. Tallada dels arbres tractats S’està a l’espera dels possibles canvis en la normativa.
Valoració Es va considerar que era molt important i necessària fer una trobada com la d’aquell dia.


Després de la reunió, de 19 a 20:30h, al mateix Centre Cívic l’Elèctric es va fer la xerrada d’inici de la campanya 2016, sobre Les espècies exòtiques al Parc de Collserola, a càrrec d’en Joan Vilamú, tècnic del servei de Medi Natural del CPNSC. Hi van assistir 20 persones.

Per tal d’informar-los sobre el projecte i buscar la seva col·laboració es va convidar de forma expressa a aquesta presentació a representants de les associacions de veïns i/opropietaris de Les Planes, Valldoreix, Sol i Aire, Can Borrull, Mas Fortuny, Can Rectoret i la Font del Mont. Cap d’aquestes associacions va respondre a la invitació. Tenim constància de l’assistència a la xerrada de veïns de Sol i Aire.

A aquesta xerrada hi va assistir en Thomas Cernocky, que conjuntament amb altres persones ha creat l’IASTRacker, una APP relacionada amb espècies invasores. Aquí teniu el resum on ens explica en què consisteix:
IASTracker és una APP de participació ciutadana que permet que qualsevol ciutadà que identifiqui una espècie invasora en el medi, pugui localitzar-la  i compartir la seva ubicació en un Geoportal. Aquest projecte pretén crear una xarxa d'observacions d'invasores que serveixi com a base d'estudis per part de la comunitat científica, com a eina per planificar accions de control i controlar la seva eficàcia. Aquesta aplicació ha estat desenvolupada per IC5Team dins el marc del projecte europeu MYGEOSS que té per objectiu el desenvolupament d'aplicacions intel·ligents que ofereixin informació als ciutadans sobre els canvis que afecten el seu entorn. Per a més informació:http://iastracker.ic5team.org

 

ANNEX: GUIA PLANES INVASORES   (pdf 64461)