Saltar a continguts

Associació de Propietaris i Veïns de La Floresta Pearson

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Noticies Promusa

02/11/2015
ELECCIÓ REPRESENTANT A PROMUSA

 ACTE DE L'ELECCIÓ

  

A la reunió i amb l'assistència de les següents associacions: A. V. Sant Joan de Mira-sol, A. V. la Serreta, A. V. Monestir, A. V. Centre- Estació, A. V. de Coll Favà, A. V. Can Enric la Miranda, A. V.i P. de la Floresta i la presència de Montserrat Turu de Gent per Valldoreix, de Rebecas Galan de Xarxa Monestir , de Carlos Granado , Josep DominguezBerenguer, Gumersindo Rioja, Andrés Ares Martín i Guillermo Gallego   i amb l'objectiu de nomenar el representant de les associacions de veïns al consell d'administracio , després de la votació en la que han participat les  set associacions, acorda:

 

ratificar a Guillermo Gallego Moras com a representant de les associacions de veïns al Consell d'Admistració de Promusa.

 

Fer constar que en posterioritat hem rebut escrit de l' A. V. Centre Est donant el seu vot a Josep Dominguez Berenguer, vot que no faria variar el resultat de la votació a favor de G. Gallego que ha obtingut 5 vots favorables.

 

I de tot l'exposat ,jo , Josep Maria Àngel Solà, que ha actuat com a secretari, en dono fe

 

 

Rebeu una cordial salutació.

 

 

Sant Cugat a 27 d'octubre 2015

Enllaç: PAGINA PROMUSA